2009/10/03

Model formular editabil "Certificat de desfăşurare a activităţii în conformitate cu regulamentul (ce) nr. 561/2006 sau cu acordul european privind munca echipajelor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere internaţionale (AETR)"

Descriere

  • Acest formular este disponibil sub formă electronică imprimabil pe internet la adresa ec.europa.eu.
  • Pe ec.europa.eu formularele sunt disponibile numai in format PDF.

Descarcare/Download

Limba romana: Certificat de desfăşurare a activităţii [...] privind munca echipajelor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere internaţionale
  1. Microsoft Office 2003 Word format (.doc)
  2. Portable Document Format (.pdf) pe pagina Comisiei Europene
English language: Attestation of activities under regulation (ec) no 561/2006 or the European agreement concerning the work of crews of vehicles engaged in international road transport
  1. Microsoft Office 2003 Word format (.doc)
  2. Portable Document Format (.pdf) pe pagina Comisiei Europene
Magyar nyelv: Az 561/2006/ek rendelet vagy a nemzetközi közúti fuvarozást végző járművek személyzetének munkájáról szóló európai megállapodás (aetr-megállapodás) alapjánvégzett tevékenységek igazolása
  1. Microsoft Office 2003 Word format (.doc)
  2. Portable Document Format (.pdf) pe pagina Comisiei Europene

No comments: